Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

ZVDS 2018

Majáles MŠ 2018

Posedenie pri máji 2018

Majáles Materskej Školy

sobota, 5 máj, 2018

Materská škola Šenkvice Vás srdečne pozýva na Majáles Materskej Školy dňa 05.05.2018 o 19:00.

Posedenie pri máji

pondelok, 30 apríl, 2018

Obec Šenkvice a Kultúrne a informačné stredisko,

Vás srdečne pozývajú na Posedenie pri máji,

      ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2018 od 18.00 hod.

 

Zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019

Zápis do materskej školy na

školský rok 2018/2019

Zápis detí do Materskej školy v Šenkviciach na školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 24.04.2018 od 15,00 hod do 17,00hod v budove Materskej školy na Hornej ul. č.11.

Prineste si prosím so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

·        spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

·        deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

·        deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Grantový program nadácie REVIA pre rok 2018

Máte dobrý nápad, myšlienky, ktoré by ste radi realizovali?

Grantový program Nadácie REVIA pre rok 2018 má uzávierku 1.grantového kola 9.3.2018.

Nové pravidlá a kritériá finančnej podpory a nové tlačivá nájdete na www.revia.sk/aktivity/grantový-program/

INFORMÁCIA

Občanov, ktorí plánujú kúpu pozemku v katastrálnom území Obce Šenkvice chceme informovať,

Lekáreň - Zmena otváracích hodín

Lekáreň Šenkvice oznamuje občanom zmenu otváracích hodín:

Pondelok až piatok   8,00 - 16,00 bez obedňajšej prestávky.

UPOZORNENIE

Žiadame občanov,

o zvýšenú pozornosť pri objednávaní si služieb podomového predajcu, ktorý v týchto dňoch chodí po domácnostiach a ponúka plastové okná alebo ich opravu.

Vo vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste boli opatrní.

 

Ďakujeme.

Prenájom haly v telocvični

Oznamujeme občanom,

že dňa 13.11.2017, bude obnovená prevádzka telocvične v popoľudňajších hodinách.