Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

GDPR - ochrana osobných údajov

Odo dňa 25. mája 2018 sa začína v praxi uplatňovať nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "GDPR a zákon").

Obec Šenkvice aplikuje príslušné ustanovenia GDPR a zákona do praxe.
Kontakt na zodpovednú osobu: prednosta@senkvice.org,  tel.č.: 033/6496 312, 0915/720 569