Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

november 2015

Bratislavský samosprávny kraj- VZN 1/2015

VZN BSK č. 1/2015 zo dňa 28.10.2015 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre príjmacie konanie na školský rok 2016/2017.

VZN BSK č. 1/2015

DESMOD Teatro Set

pondelok, 14 december, 2015

KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU V ŠENKVICIACH, Obec Šenkvice a KIS Šenkvice vás srdečne pozývajú na Koncert obyvačkovo-divadelného charakteru, kde zaznejú najväčšie hity ale aj menej známe piesne. Predpredaj: 0905 825 359, 0918 295 335.

Oznámenie o vykonaní preventívnej protipožiarnej kontroly

Obec Šenkvice oznamuje, že v mesiaci november- december bude vykonaná preventívna protipožiarna kontrola na uliciach Záhradná, Trlínska, Uhliská, Kozare, Modranská. Oznámenie o vykonaní preventívnej protipožiarnej kontroly