Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

marec 2018

Svetový deň vody 2018

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2018, ktorého ústrednou témou je „Príroda pre vodu“,

bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava)

dňa 21.03.2018 (streda)  bezplatne laboratórne vyšetrovať

vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete)

na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.

Grantový program nadácie REVIA pre rok 2018

Máte dobrý nápad, myšlienky, ktoré by ste radi realizovali?

Grantový program Nadácie REVIA pre rok 2018 má uzávierku 1.grantového kola 9.3.2018.

Nové pravidlá a kritériá finančnej podpory a nové tlačivá nájdete na www.revia.sk/aktivity/grantový-program/