Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

marec 2018

ZŠ Šenkvice - Zápis do prvého ročníka

Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice Vás srdečne pozýva na Zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 12.04.2018 od 14:00 do 17:30 hod.

Veteránska jazda

sobota, 14 apríl, 2018

Veterán Tatra Club Šenkvice Vás pozýva na Aprílové štartovanie Veteránska jazda na začiatok sezóny.

Zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019

Zápis do materskej školy na

školský rok 2018/2019

Zápis detí do Materskej školy v Šenkviciach na školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 24.04.2018 od 15,00 hod do 17,00hod v budove Materskej školy na Hornej ul. č.11.

Prineste si prosím so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

·        spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

·        deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

·        deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Grantový program nadácie REVIA pre rok 2018

Máte dobrý nápad, myšlienky, ktoré by ste radi realizovali?

Grantový program Nadácie REVIA pre rok 2018 má uzávierku 1.grantového kola 9.3.2018.

Nové pravidlá a kritériá finančnej podpory a nové tlačivá nájdete na www.revia.sk/aktivity/grantový-program/