Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

júl 2018

Dovolenka

Vážení občania,

zubná ambulancia MDDr. Lenky Székelyovej ( MDDr. Jozef Kováč) oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch do 16.7.2018  do 27.7.2018 neordinuje.

Bolestivé prípady ošetrí v dňoch 16.7.2018 -20.7.2018  MUDr. Ivan Pavlov (Hergottova 2, Sv.Jur) vo svojich ordinačných hodinách. 

V dňoch 23.7.2018 - 27.7.2018 MUDr. Katarína Labudová (Vajanského 1, Modra) vo svojich ordinačných hodinách.

Hody 2018- INFORMÁCIE PRE PREDAJCOV

Hody v obci Šenkvice sa budú konať 27.07.2018 – 30.07.2018

Žiadosť o pridelenie predajného miesta musí byť podaná písomne prípadne elektronicky na emailovú adresu: kultura@senkvice.org. Uzávierka podávania žiadostí je 27.07.2018 do 12:00. Na základe žiadosti obec pridelí žiadateľovi číslo predajného miesta. Umiestnenie predajného miesta si môže žiadateľ overiť na situačnej mapke. Daň za užívanie verejného priestranstva podľa § 24 ods. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môžu žiadatelia uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu najneskôr do 27.07.2018 do 12:00. Pri úhrade dane do pokladne Obecného úradu bude žiadateľovi oznámené číslo predajného miesta. V prípade neuhradenia dane bude pridelené číslo predajného miesta zrušené alebo pridelené inému žiadateľovi.

Dovolenka - MUDr. Čerešnáková

MUDr. Čerešnáková oznamuje svojim pacientom,

že od 9.7. do 13.7.2018 čerpá dovolenku.

Zastupuje MUDr. Moravec vo svojich ordinačných hodinách. Tel. 0948 518 500

Oznam - Vývoz komunálneho odpadu na ul. Glogovec.

Vážení občania,

 z dôvodu  budovania novej komunikácie na ulici Glogovec, od pripojenia zo zákruty z ulice Chorvátska, nebude možný vývoz komunálneho odpadu a prejazd vozidla touto ulicou. Prosíme preto občanov, aby svoje smetné nádoby v ranných hodinách vyviezli a bezpečne umiestnili na začiatok ulice Glogovec, kde ich pracovníci spoločnosti FCC vyprázdnia.

Dovolenka - MUDr. Kosková

MUDr. Kosková oznamuje svojim pacientom, že od 29.6. do 15.7.2018 čerpá dovolenku.

Akútne prípady ošetruje MUDr. Kováč (Šenkvice) vo svojich ordinačných hodinách.

Čelustnú ortopédiu (strojčeky) zastupuje MUDr. Koberová (Pezinok - poliklinika) v čase od 8:30 do 11:00hod.

Šenkvické hody 2018

Obec Šenkvice

Kultúrne a informačné strediko Šenkvice

Vás srdečne pozývajú na ŠENKVICKÉ HODY, ktoré sa budú konať 27.7.-30.7.2018.

Bližšie informácie už čoskoro!!

Oznam - Zberný dvor - ZATVORENÝ

Vážení občania,

vo štvrtok t.j. 5.7.2018 (štátny sviatok), bude ZBERNÝ DVOR zatvorený.