Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

OZNAM - rozkopávka cesty, Chorvátska ul.

Vážení občania,

touto cestou by sme Vás chceli informovať o obmedzeniach v našej obci.

Na ulici  Chorvátska v úseku od ulice Spojná po ulicu Kozare prebieha realizácia výstavby splaškovej kanalizácie.

Pri zemných prácach bude čiastočne obmedzená doprava na ceste, pohyb chodcov po chodníku a taktiež dočasne obmedzený vjazd osobných vozidiel do domov. 

Doprava na ceste je riadená svetelnou signalizáciou. Taktiež nebude obsluhovaná autobusová zastávka v tomto úseku v oboch smeroch.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dané územie bude dočasným staveniskom a je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti.

Počas realizácie treba rátať so zvýšenou hlučnosťou pracovných strojov, prašnosťou, resp. blatom. 

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.