Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na stretnutie - Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Šenkvice na roky 2018 –2023


 

P o z v á n k a

 

Vážení spoluobčania,

pozývame Vás dňa 02.05. 2018 (streda) o 18.00 h

do Kultúrneho a informačného strediska, Námestie G. Kolinoviča č. 1

na stretnutie

za účelom diskusie o sociálnej tematike, ktorá bude podkladom pre zostavenie dokumentu - Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Šenkvice na roky 2018 –2023.

 

Cieľom stretnutia bude hľadanie odpovedí na otázky:

Aké sociálne služby treba poskytovať?

Ako skvalitniť sociálne služby?

Ako a v ktorých oblastiach je potrebné skvalitniť sociálne služby?

Ako je možné posilniť sociálnu súdržnosť občanov?

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb ako kvalitný dokument môže vzniknúť iba ako výsledok diskusie obecného úradu, organizácií pôsobiacich na pôde obce, štátnej správy a najmä vás – občanov. Je potrebné, aby vyjadroval náš spoločný názor a spoločnú identifikáciu problémov na riešenie.

K tomuto zámeru potrebujeme poznať vaše požiadavky, stanoviská a návrhy, nakoľko ich považujeme za dôležitý podklad k rozhodnutiam v samospráve.

Sociálna problematika je oblasťou, ktorá sa dotýka každého z nás, verím preto, že prejavíte záujem o spoločnú diskusiu. Správnym dialógom a odbornosťou sa nám podarí dosiahnuť ciele, ktoré budú skvalitňovať život v našej obci.

Váš názor je pre nás dôležitý.

 

 Mgr. Peter Fitz

starosta obce Šenkvice