Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Telocvičňa- prenájom haly od 9/2016

Žiadame záujemcov o prenájom haly v telocvični

na Školskej ul. v Šenkviciach

od 9/2016, aby podali písomné žiadosti

na Obecný úrad

do termínu: 22.08.2016.


 

Kontakt OcÚ v Šenkviciach:    033/ 64 96 311