Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Uzávierka cesty medzi Vinosadmi a Modrou

V termíne od 10.11.2016 do 07.12.2016 len v pracovných dňoch: Pondelok - Piatok  bude cesta II/502 medzi obcou Vinosady a mestom Modra uzavretá z dôvodu výrubu a realizácie orezov na cestnom stromoradí. Cesta II/502 bude otvorená do 8:30 hod a popoludní od 15:00 hod. V čase od 8:30 do 15:00 hod bude doprava odklonená cez okolité obce. situácia    Určenie použitia dopravných značiek a zariadení     Povolenie Okresný úrad Pezinok