Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Vývoz separovaného odpadu ul. Kozare

Vážení občania,

 z dôvodu  budovania novej komunikácie na ulici Kozare, nebude možný vývoz separovaného odpadu a prejazd vozidla touto ulicou. Prosíme preto občanov, aby svoje smetné nádoby v ranných hodinách vyviezli a bezpečne umiestnili na viditeľné miesto na ulici. Pracovníci OcÚ zabezpečia presun smetných nádob na miesto, kde bude možné pristavenie vozidla na separovaný zber spoločnosti FCC.

Za pochopenie ďakujeme.