Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Veľkoobjemový zber odpadu

VEĽKOOBJEMOVÝ ZBER ODPADU

Vážení občania,

v našej obci sa uskutoční zber objemového odpadu donáškovým spôsobom do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú umiestené nasledovne: 

Od  stredy       21.11.2018 –  23.11.2018      budú kontajnery umiestnené takto:

Na Družstevnej ulici pri  bytových  domoch

Na  ulici Horná pri CBA

Na verejnom priestranstve na Jánskej ulici

 

Na  ulici Kozare  

Od pondelka   26.11.2018 -  28.11.2018 

 

Na ulici Cerovská oproti krčme U Matúša

Na verejnom priestranstve na Záhradnej ulici pri Materskej škole

Na ulici Cerovská  cintorín

Na ulici Trlinská   cintorín

 Zároveň upozorňujeme občanov na prísny zákaz sypania odpadu určeného na separáciu a nebezpečného odpadu do umiestnených zberných kontajnerov.

 

  1. 1.     Medzi takéto odpady patrí odpad určený na separáciu

     papier, plasty, sklo, kovy, textil

  1. Ďalej sa prísne zakazuje vhadzovať do zberných kontajnerov nebezpečné odpady:

-         žiarivky a iné odpady obsahujúce ortuť

-         motorové oleje a tuky

-         farby, lepidlá, a živice, ako aj obaly z nich

-         pneumatiky a iné predmety z gumy

-         staré lieky

-         batérie, autoakumulátory

-         vyradené elektrické a elektronické zariadenia

-         rozpúšťadlá

-         kyseliny

-         pesticídy

 

Ďakujeme, že šetríte životné prostredie v našej obci !