Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Veľkoobjemový zber odpadu ZMENA

Vážení občania  

Uskutoční sa v našej obci zber objemového odpadu donáškovým spôsobom do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú umiestené nasledovne:

Od  piatka  19.05.2017  – 24.05.2017        budú kontajnery umiestnené takto: 

Na Družstevnej ulici pri  bytových  domoch

Na  ulici Nádražná oproti staničnému bufetu

Na verejnom priestranstve na Jánskej ulici

Na  ulici Kozare

 

Od štvrtka 25.05.2017-29.05.2017

 

Na ulici Cerovská oproti krčme U Matúša

Na verejnom priestranstve na Záhradnej ulici pri Materskej škole

Na ulici Cerovská  cintorín

Na ulici Trlinská   cintorín

 

Zároveň upozorňujeme občanov na prísny zákaz sypania odpadu určeného na separáciu a nebezpečného odpadu do umiestnených zberných kontajnerov.

 

1.     Medzi takéto odpady patrí odpad určený na separáciu

     papier, plasty, sklo, kovy, textil

2.     Ďalej sa prísne zakazuje vhadzovať do zberných kontajnerov nebezpečné http://acheterdufrance.com/ odpady:

- žiarivky a iné odpady obsahujúce ortuť

- motorové oleje a tuky

- farby, lepidlá, a živice, ako aj obaly z nich

- pneumatiky a iné predmety z gumy

- staré lieky

- batérie, autoakumulátory

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia

- rozpúšťadlá

- kyseliny

- pesticídy

 

Ďakujeme, že šetríte životné prostredie v našej obci !