Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

E-podateľňa

V tejto časti informačného portálu môžete priamo zo stránky zaslať svoj podnet, príspevok alebo sťažnosť, ktorá bude adresovaná priamo na obecný úrad do pošty obce.
Prosíme Vás aby ste túto časť využívali len na zadávanie otázok obecnému zastupiteľstvu alebo obecnému úradu.


Meno a priezvisko:  *
E-mail: *
Príspevok: *