Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Geografické údaje

Obec Šenkvice leží 25 km od hlavného mesta Bratislavy. Rozkladá sa na dvoch katastrálnych územiach - Veľké Šenkvice a Malé Šenkvice na ploche 2480 ha na úpätí Malých Karpát, vo výške 160 a 183 m nad morom. Je súčasťou okresu Pezinok a Bratislavského samosprávneho kraja. Susedí s mestami Pezinok a Modra a obcami Viničné, Vinosady, Vištuk a Blatné.

ZEMEPISNÉ CHARAKTERISTIKY

poloha obce (od Bratislavy): Severovýchod
nadmorská výška stredu obce v k.ú. Veľké Šenkvice: 160 m
vyššie miesto: 202 m nad morom
nadmorská výška stredu bývalej obce Malé Šenkvice: 183 m
priemerná teplota letná: 20 oC
ročná suma zrážok (2003): 373,90 mm

 ÚZEMIE

Zastavané plochy a nádvoria: 865 247 m2
Orná pôda, vinice, sady: 14 762 887 m2
Lesné pozemky: 24 109 m2
Záhrady: 940 339 m2
Rybníky a ostatné využiteľné vodné plochy: 383 519 m2
Trvalé trávnaté plochy: 20 056 m2
Stavebné pozemky: 51 000 m2
Ostatné plochy: 65 780 m2
Spolu: 17 113 088 m2