Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Zoznam ulíc:

Agátová, Cerovská Záhradná, Lipová, Chorvátska, Uhliská, časť Glogovec v cerovskej   zákrute, Kozare ,Vinohradská, Školská, Kostolná, Priečna, Ružová

Mesiac:

Dátum:

Zmesový komunálny odpad

Dátum:

Triedený odpad - papier, plasty

Január

04, 18

24

Február

01, 15

21

Marec

01, 15, 29

21

Apríl

12, 26,

18

Máj

10, 24

16

Jún

07, 21

13

Júl

05, 19

11

August

02, 16, 30

8

September

13, 27

5

Október

11, 25

3, 31

November

08, 22

28

December

06, 20

26

 

Zoznam ulíc:

Trlinská, Horná, Lúčna, Domovina, Modranská, Nádražná, Vištucká, Príka, Poľná, Krátka, Slnečná, Cintorínska, Jagned, Glogovec, Jánska, Zapotok, Družstevná, Kostolná, ulica Svätého Urbana, Pezinská, Paulenova, Medzi cesty, Veterná, Spojná, Ulica A. Behunka, Hroznová ulica

Mesiac:

Dátum:

Zmesový komunálny odpad

Dátum:

Triedený odpad - papier, plasty

Január

11, 25

10

Február

08, 22

7

Marec

08, 22

7

Apríl

05, 19

4

Máj

03, 17, 31

2, 30

Jún

14, 28

27

Júl

12, 26

25

August

09, 23

22

September

06, 20

19

Október

04, 18

17

November

01, 15, 29

14

December

13, 27

12

 Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu.               

                                   Obec bude o prípadnej zmene občanov včas informovať.

 

Žlté 120 l kontajnery sú určené na:

Plasty -              Pet fľaše od nápojov, plastové fľaše od domácej drogérie           

Kovové obaly - plechovky od nápojov a konzervy od potravín

VKM -              TETRAPAKY- krabice od mlieka a nápojov

Do žltých kontajnerov na triedený odpad nepatria:

-  plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky, jednorázový riad, polystyrén,

    komunálne fólie, plastové vrecká, textil, odevy

 

Modré 120 l  kontajnery sú určené na:

Papier - noviny, časopisy, letáky, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek,

              rozložené krabice  z vlnenej lepenky

Do kontajnera na papier nepatrí:

- papier kopírovací, brúsny, voskovaný, šanóny, zakladače, albumy, fotky

 

SKLO – zvonové kontajnery - rozmiestnené v obci sú určené na:

-fľaše a poháre zo skla rôznych farieb, rozbité tabuľové sklo

Do kontajnera na sklo nepatria:

- autosklá, zrkadlá, keramika, kov

Harmonogram vývozu skla uvedený v týždňoch: 2, 6, 10, 14, 19, 23, 27, 32, 37, 41, 45, 50.

 

 - PET fľaše odporúčame pred vložením do kontajnera zošliapnuť.

 - Osádka zberového vozidla je oprávnená nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa budú nachádzať nevhodné odpady!

- Kontajnery je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné pre osádku vozidla.