Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 

1. Osobne

 

Na podateľni Obecného úradu v Šenkviciach (na prvom poschodí).
Adresa
Nám. Gabriela Kolinoviča č. 5
900 81 Šenkvice

 


Úradné hodiny:

pondelok:

8.00 - 12.00      12.30 - 15.30 hod.

utorok:

nestránkový deň

streda:

8.00 - 12.00      14.00 - 17.00 hod.

štvrtok:

nestránkový deň

piatok:

8.00 - 12.00      12.30 - 14.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedná: Emília Figurová, podateľňa, tel: 033/6496311, e-mail: sekretariat@senkvice.org. Informácie sa prijímajú v ktorýkoľvek pracovný deň mimo úradných hodín.

 

2. Písomne

 

- poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu v Šenkviciach.
Adresa:
Obecný úrad Šenkvice
Nám. Gabriela Kolinoviča č. 5
900 81 Šenkvice

 

3. Faxom

 

na číslo: +421 33 64 96 310

 

4. Elektronickou poštou

 sekretariat@senkvice.org

 alebo na mailovú adresu oprávnenej osoby vo forme:

 starosta@senkvice.org, prednosta@senkvice.org, zastupca@senkvice.org,
kontrolor@senkvice.org, sprava@senkvice.org, rozpocet@senkvice.org,
financne@senkvice.org, pokladna@senkvice.org, matrika@senkvice.org, dane@senkvice.org,
stavebnyurad@senkvice.org, personalistika@senkvice.org, kultura@senkvice.org,
kis@senkvice.org, kniznica@senkvice.org fakturacia@senkvice.org

 

5. Ústne

 - u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ Šenkvice, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1