Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Komisie

KOMISIE OZ

 

Komisie boli zriadené, ich predsedovia zvolení a ich zapisovatelia menovaní na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach dňa 06.12.2018 Uznesením č. 7-I./U-OZ/2018

 Členovia komisií boli zvolení na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach dňa 13.12.2018 Uznesením č. 6-I./N-OZ/2018 od 01.01.2019.

 

1. Komisia sociálno-zdravotná:

predseda: MUDr. Adriana Koleková

zapisovateľka: PhDr. Zuzana Bilková

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Mgr. Alena Beňová

Záhradná 34, Šenkvice

2

Mgr. Dagmar Brunovská

Záhradná 4, Šenkvice

3

Peter Červenka

Záhradná 46, Šenkvice

4

Mária Kupkovičová

Cerovská 145, Šenkvice

5

Mgr. Klára Melichárová

Vinohradská 72, Šenkvice

6

Bc. Helena Sprušanská

Záhradná 60, Šenkvice

 

 

2. Komisia mládeže a športu:

predseda: Milan Dugovič

zapisovateľka: Jozefína Tichá

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

František Bočko

Modranská 45, Šenkvice

2

Michal Čúzy

Jánska 7, Šenkvice

3

Erich Legáth

Chorvátska 111, Šenkvice

4

Marek Mifka

Jagned 39, Šenkvice

5

Igor Mišovič

Uhliská 46, Šenkvice

6

Vladimír Novák

Nádražná 85, Šenkvice

7

Denijal Suljanovič

Horná 1, Šenkvice

8

Ivan Viskupič

Družstevná 3, Šenkvice

 

 

3. Komisia majetková:

predseda: Mgr. Peter Trojna

zapisovateľka: Eva Tichá

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Ing. Ladislav Augustinič

Cerovská 39, Šenkvice

 

Martin Baričič

Glogovec 59, Šenkvice

2

Peter Drozda

Trlinská 36, Šenkvice

3

    Mgr. Renáta Fabiankovičová 

Chorvátska 169, Šenkvice

4

Ing. Ľubomíra Kakalíková

 Chorvátska 165, Šenkvice

5

Mgr. Radovan Macháč

Chorvátska 199/A, Šenkvice

6

JUDr. Matúš Parajka

Modranská 4, Šenkvice

 

 

 4. Komisia legislatívna:

predseda: JUDr. Matúš Parajka

zapisovateľka: Katarína Trojnová

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Mgr. Renáta Fabiankovičová

Chorvátska 169, Šenkvice

2

Mgr. Mária Chlipalová

1. mája 45, 90201 Pezinok

3

Mgr. Mária Nemcová

Chorvátska 44, Šenkvice

4

Mgr. Matej Trnavský

Krátka 2, Šenkvice

5

JUDr. Miroslava Vandáková

Modranská 18, Šenkvice

 

 

5. Komisia životného prostredia:

predseda: Ing. Michal Kakalík

zapisovateľ: Ing. Peter Kovačovský

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Marek Bittner

Kozare 11, 900 81 Šenkvice

2

Ing. Ľubomír Figura

Trlinská 1/A, 900 81 Šenkvice

3

Erich Legáth

Chorvátska 111, Šenkvice

4

Ing. Michal Manek

Modranská 2/B, Šenkvice

 

 

6. Komisia finančná:

predseda: Ing. Martin Stránsky

zapisovateľka: Oľga Somorovská

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Terézia Holecová

Trlinská 26B, Šenkvice

2

Iveta Rimanová

Vinohradská 31A, Šenkvice

3

Ing. Ondrej Somorovský

Záhradná 24/A, Šenkvice

4

Ing. Anna Srnáková

Lúčna 31, Šenkvice

 

 

7. Komisia kultúry, cestovného ruchu a agroturistiky:

predseda: Silvia Kupkovičová

zapisovateľka: Mgr. Alexandra Stránska

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Peter Červenka

Záhradná 46, Šenkvice

2

Mgr. Soňa Mifková

Jagned 39, Šenkvice

3

Margita Petrakovičová

Vinohradská 47, Šenkvice

4

Ing. Tibor Ruman, PhD.

Trlinská 6A, Šenkvice

5

Mária Sklárová

Záhradná 66, Šenkvice

6

Ing. Zuzana Somorovská

Záhradná 24A, Šenkvice

 

  

8. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy:

predseda: Jaromír Augustinič

zapisovateľ:  Ing. Peter Kovačovský

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Ing. Ladislav Augustinič

Cerovská 39, Šenkvice

2

Ing. Zdenka Augustiničová

Trlinská 63, Šenkvice

3

Peter Červenka

Záhradná 46, Šenkvice

4

Milan Dugovič

Družstevná 42, Šenkvice

5

Ing. Michal Kakalík

Chorvátska 91, Šenkvice

6

Ing. Štefan Kukumberg

Zapotok 36, Šenkvice

7

Miroslav Miko

Trlinská 41A, Šenkvice

 

 

9. Komisia školstva:

predseda: Erich Legáth

zapisovateľka: Emília Mončeková

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Ing. Martin Stránsky

Cerovská 123A,Šenkvice

2

Mgr. Soňa Mifková

Jagned 39, Šenkvice

3

Bc. Martin Lukáč

Slnečná 20, Šenkvice

4

Petra Trojnová

Družstevná 19, Šenkvice

5

Martina Grancová

Vinohradská 87,Šenkvice

6

Zuzana Valábková

Trlinská 42, Šenkvice

 

 

10. Komisia verejného poriadku:

predseda: Mgr. Branislav Bartoš

zapisovateľka: Emília Figurová

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Michal Čúzy

Jánska 7, Šenkvice

2

Marek Hrabovský

Nádražná 71, Šenkvice

3

Erich Legáth

Chorvátska 111, Šenkvice

4

Mgr. Jaroslav Peško

Glogovec 16, Šenkvice

 

 

11. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Šenkvice:

predseda: Ing. Tibor Ruman, PhD.

zapisovateľka: Anna Kramárová

 

Meno, priezvisko člena komisie

Adresa

1

Jaromír Augustinič

Vinohradská 53, Šenkvice

2

Mgr. Branislav Bartoš

Zapotok 112, Šenkvice

3

Mgr. Peter Trojna

Glogovec 57, Šenkvice