Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Komisie

KOMISIE OZ

 

Komisie boli zriadené a ich predsedovia zvolení na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach dňa 08.12.2014 Uznesením č. 8-I.S/OZ/2014

Členovia komisií boli zvolení na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach dňa 26.02.2015 Uznesením č. 7-I./OZ/2015

 

1. Komisia finančná OZ:

predseda Terézia Holecová

zapisovateľka Oľga Somorovská

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

Mgr. Monika

Khúlová

Šancová 25, Pezinok

2

Ing. Ľuboš

Petrík

Vinohradská 47/A, Šenkvice

3

Iveta

Rimanová

Vinohradská 31A, Šenkvice

4

Ing. Anna

Srnáková

Lúčna 31, Šenkvice

5

Ing. Ondrej

Somorovský

Záhradná 24/A, Šenkvice

 

2. Komisia majetková a legislatívna OZ:

predseda JUDr. Matúš Parajka

zapisovateľka Eva Tichá

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

Ing. Ladislav

Augustinič

Cerovská 39, Šenkvice

2

Peter 

Drozda

Trlinská 36, Šenkvice

3

    Mgr. Renáta        

Fabiankovičová

Chorvátksa 169, Šenkvice

4

Ing. Ľubomíra

Kakalíková

 Chorvátska 165, Šenkvice

5

Bc. Radovan

Macháč

Chorvátska 199/A, Šenkvice

6

JUDr. Jozef

Palla

Chorvátska 99, Šenkvice

7

Mgr. Peter

Trojna

Glogovec 57, Šenkvice

 

3. Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a živ. prostredia OZ:

predseda Jaromír Augustinič

zapisovateľ  Ing. Peter Kovačovský

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

Ing. Ladislav

Augustinič

Cerovská 39, Šenkvice

2

Milan

Dugovič

Družstevná 42, Šenkvice

3

Ing. Štefan

Kukumberg

Zapotok 36, Šenkvice

4

RSDr. Ľubomír

Škandera

Družstevná 4, Šenkvice

5

Ing. Igor

Vavrovič

Domovina 10, Šenkvice

 

4. Komisia sociálno-zdravotná OZ:

predseda Peter Červenka

zapisovateľka PhDr. Zuzana Bilková

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

MUDr. Adriana

Koleková

Cerovská 163, Šenkvice

2

Mária

Kupkovičová

Cerovská 145, Šenkvice

3

Mgr. Klára

Melichárová

Vinohradská 72, Šenkvice

4

Bc. Helena

Sprušanská

Záhradná 60, Šenkvice

5

PhDr. Igor

Stankovič

Družstevná 52, Šenkvice

6

Mgr. Silvia

Vandáková

Cerovská 42, Šenkvice

 

5. Komisia kultúry a cestovného ruchu OZ:

predseda Mgr. Františka Šarmírová

zapisovateľka Mgr. Alexandra Stránska

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

Petronela

Brunovská

Chorvátska 139, Šenkvice

2

Štefan

Leskovský

Lúčna 51, Šenkvice

3

Bc. Michal

Litavský

Nádražná 85, Šenkvice

4

Martin

Lukáč

Slnečná 20, Šenkvice

5

Ing. Milan

Kupkovič

Modranská 73, Šenkvice

6

Mgr. Soňa

Mifková

Jagned 39, Šenkvice

7

PhDr. Anna

Perďochová

Drotárska 9, Bratislava

 

6. Komisia školstva OZ:

predseda Ing. Martin Stránsky

zapisovateľka Emília Mončeková

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

Mgr. Monika

Khúlová

Šancova 25, Pezinok

2

Bc. Michal

Litavský

Nádražná 25, Šenkvice

3

Mgr. Soňa

Mifková

Jagned 39, Šenkvice

4

RNDr. Tomáš, PhD.

Paulech

Sv. Urbana 10, Šenkvice

5

Iveta

Rimanová

Vinohradská 31A, Šenkvice

 

7. Komisia verejného poriadku OZ:

predseda Mgr. Branislav Bartoš

zapisovateľka Emília Figurová

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

Michal

Čúzy

Jánska 7, Šenkvice

2

Marek

Hrabovský

Nádražná 71, Šenkvice

3

Andrej

Lančarič

Modranská 71, Šenkvice

4

Jaroslav

Peško

Glogovec 16, Šenkvice

5

Lukáš

Volek

Jagned 61/A, Šenkvice

6

Katarína

Mičeková

Vinohradská 64, Šenkvice

 

8. Komisia mládeže a športu OZ:

predseda Milan Dugovič

zapisovateľka Jozefína Tichá

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

František

Bočko

Modranská 45, Šenkvice

2

Miroslav

Dugovič

Lúčna 25, Šenkvice

3

Igor

Mišovič

Uhliská 46, Šenkvice

4

Vladimír

Novák

Nádražná 85, Šenkvice

5

Denijal

Sulianovič

Horná 1, Šenkvice

 

9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Šenkvice OZ:

predseda Peter Červenka

zapisovateľka Anna Kramárová

 

Meno

Priezvisko

Adresa

1

Terézia

Holecová

Trlinská 26/B, Šenkvice

2

Ing. Ladislav

Augustinič

Cerovská 39, Šenkvice

3

Bc. Michal

Litavský

Nádražná 85, Šenkvice