Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Kontakty

ADRESA:
Obecný úrad Šenkvice
Nám. Gabriela Kolinoviča 5
900 81 Šenkvice

Starosta - Mgr. Peter Fitz

Starosta
Telefón: 033/6486022
Mobil: 0918 457 978
E-mail: starosta@senkvice.org
 

Prednostka - Mgr. Andrea Maluniaková

Prednosta
Telefón: 033/6496312
Mobil: 0915 720 569
E-mail: prednosta@senkvice.org
 

Zástupca starostu - Ing. Martin Stránsky

Zástupca starostu
Telefón: 033/6486020
Mobil: 0918 458 019
E-mail: zastupca@senkvice.org
 

Sekretariát,Registratúra - Katarína Trojnová

 Katarína Trojnová
Telefón: 033/6496311
Fax: 033/6496310
E-mail: asistent@senkvice.org
sekretariat@senkvice.org
 

Register - Ing. Jana Dugovičová

 Ing. Jana Dugovičová
Mobil: 0917 848 159

E-mail: register@senkvice.org

 

Prevádzkár ČOV - Ladislav Šarmír

 
Mobil: 0944 590 425
 
 

Zberný dvor - Igor Žilinský

 
Mobil: 0948 331 890
 
 

Účtovníctvo - Olga Somorovská

Účtovníctvo
Telefón: 033/6497182
E-mail: rozpocet@senkvice.org
 

Účtovníctvo - Emília Mončeková

Účtovníctvo
Telefón: 033/6486014
E-mail: financne@senkvice.org
 

Matrika - Emília Figurová

Telefón: 033/6486016
E-mail: matrika@senkvice.org
 

Majetok - Eva Tichá

 
Telefón: 033/6486015
E-mail: majetok@senkvice.org
 

Dane a poplatky - Jarmila Maťusová

Dane a poplatky
Telefón: 033/6486017
E-mail: dane@senkvice.org
 

Dane a poplatky - Jozefína Tichá

Dane a poplatky
Telefón: 033/6486017
E-mail: fakturacia@senkvice.org
 

Stavebný úrad - Ing. Peter Kovačovský

Stavebný úrad
Telefón: 033/6486018
E-mail: stavebnyurad@senkvice.org
 

Stavebný úrad - Ing. Marianna Kojšová

 
Telefón: 033/64 86 012
E-mail: stavebny_urad@senkvice.org
 

Mzdy - Monika Suljanovičová

 
Telefón: 033/6486019
E-mail: personalistika@senkvice.org
 

KIS - vedúca - Mgr. Alexandra Stránska

 KIS - Vedúci
Telefón: 033/6486044
Mobil: 0918 295 335
E-mail: kultura@senkvice.org
 

KIS - kultúrny referent - Mgr. Barbora Košnárová

KIS - Referent

Telefón: 033/6486044
Mobil: 0905 825 359

E-mail: kis@senkvice.org
 

Knižnica - PhDr. Silvia Mišunová

Kniznica
Telefón: 033/6486033
E-mail: kniznica@senkvice.org
 

Kronikár obce - Bc. Martin Lukáč

Kronika
Telefón: 033/6496311
E-mail: kronika@senkvice.org
 

Sociálny pracovník - PhDr. Zuzana Bilková

Sociálny pracovník
Mobil: 0910 788 020
E-mail: socialne@senkvice.org

 

Správca cintorínov - Pavol Röth

 
Mobil: 0944 944 081


 

Údržba - Denijal Suljanovič

 
Mobil: 0948 364 600
E-mail: udrzba@senkvice.org