Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady