Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Obecné múzeum Šenkvice

Počiatky Obecného múzea siahajú do 60-tych rokov minulého storočia, kedy vznikol Vlastivedný krúžok. K jeho cieľom patrilo aj zbieranie piesní, zvykov, hier, tancov a historických predmetov viažucich sa k dejinám obce. Jedným z výsledkom činnosti členov krúžku bolo otvorenie Pamätnej izby v roku 1969 vo vežovej časti kostola. V roku 1971 bola Pamätná izba premiestnená do nových, väčších priestorov v budove Jednoty. Zároveň bola včlenená pod kultúrne stredisko a jej prvým vedúcim bol Jaroslav Brzobohatý, neskôr Ján Čermák, Kamil Žák a Agneša Kukumbergová. Nenahraditeľná bola aj práca Henricha Lančariča-kronikára a riaditeľa školy-ktorý bol zanieteným zberateľom a propagátorom šenkvickej kultúry. V 80-tych rokoch sa uskutočnila reinštalácia expozície v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku.

 

Obecné múzeum Šenkvice

Obecné múzeum Šenkvice

Obecné múzeum Šenkvice

 

Od roku 2000 je Pamätná izba, pod vedením a vďaka obetavej práci p. Agneši Kukumbergovej, presťahovaná do priestorov Obecného domu. V súčasnosti je premenovaná na Obecné múzeum a nachádzajú sa tu predmety ľudovej kultúry – odev, nábytok, keramika, sklo, pracovné náradie, predmety spojené s obecnou správou, šenkvickí učenci. V expozícii sa nachádzajú aj veľmi cenné archiválie a archeologické nálezy z územia Šenkvíc.

Expozícia múzea je prístupná na základe telefonickej dohody na telefóne
033 / 6486033, alebo 0918 295 335.