Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Partnerské mestá

Obec Šenkvice má v súčasnosti dve partnerské mestá Chorvátsku Kostajnicu (Chorvátsko) a Velké Bílovice (Česká republika)

 

Dňa 27. júla 2007 podpísal v Šenkviciach „gradonáčelník“ Chorvátskej Kostajnice pán Tomislav Paunovič a starosta Šenkvíc Mgr. Peter Fitz zmluvu o partnerskej spolupráci. Podpis tejto zmluvy sa konal počas Šenkvických hodov pri príležitosti 450. výročia znovu osídlenia obce Šenkvice Chorvátmi a založenia tradície Šenkvických hodov. Cieľom partnerstva je naďalej viesť svojich občanov k vzájomnej spolupráci a pokračovať v dlhodobých priateľských vzťahoch osobných, spoločenských, kultúrnych a športových tak, aby sme udržiavali tradície našich predkov a rozvíjali a obohacovali život občanov našich obcí. Delegácie a občania Šenkvíc a Chorvátskej Kostajnice sa stretávajú pri rôznych spoločens-kých podujatiach ako napríklad: Šenkvice hody, Dana grada, Malokarpatské vinobrania, Gaštaniáda a podobne.

 

Podpis zmluvy o partnerstve s družobným mestom Velké Bílovice sa konal na pôde Velkých Bílovic za prítomnosti predstaviteľov oboch družobných obcí. Za najväčšiu vinársku obec na Morave – Velké Bílovice -podpisovala starostka pani Marie Vlková, za Šenkvice starosta Mgr. Peter Fitz. Partnerské vzťahy sa utužujú vzájomnou účasťou delegácií oboch obcí pri rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach. Takými boli doteraz Šenkvické hody, putovanie za vínom „Ze sklepa do sklepa“, súťaž vo varení kapustnice, ktorej tradíciu si zaviedli od minulého roka aj v Bíloviciach s názvom O nejlepší „zelňačku“, a ktorej varenia sa zúčastnili aj tri súťažné družstvá zo Šenkvíc. Vzájomné kontakty nadviazali aj vinárske spolky z oboch obcí.