Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. OZ v roku 2018

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať v pondelok dňa 22. 01. 2018 o 17.00 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 5.

 

Videozáznam zo zastupiteľstva: