Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2017

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na VI. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 14. 12. 2017 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného  strediska

 

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

Videozáznam zo zastupiteľstva: