Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Mgr. Peter Fitz

Mgr. Peter Fitz

Mgr. Peter Fitz

Narodil sa 10. augusta 1975. Pochádza zo starej šenkvickej rodiny. Od narodenia býva v Šenkviciach. Je ženatý a má dve deti, dvanásťročného syna Petra a šesťročnú dcéru Paulínku. Jeho manželka Eva Fitzová, rodená Somorovská, taktiež pochádza zo Šenkvíc. Z jeho záujmov je na prvom mieste rodina. Ako aktívny poľovník pokračuje v šľapajach svojho starého otca (dedka) Pavla Zmajkoviča. Taktiež sa zaujíma o rybolov a šport. Po ukončení Základnej školy v Šenkviciach úspešne absolvoval a maturitnou skúškou ukončil Gymnázium Karola Štúra v Modre. Ďalšie vzdelávanie získal vysokoškolským štúdiom verejného zdravotníctva na Trnavskej Univerzite. Počas štúdia sa aktívne zapájal do riešenia problémov fakulty a univerzity. Bol predsedom fakultného senátu a členom akademického senátu univerzity. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do zamestnania v Štátnom zdravotnom ústave v Trnave ako asistent hygieny práce. Po jednoročnej praxi sa stal vedúcim oddelenia, ktoré sa zameriavalo na hodnotenie pracovného prostredia a na zisťovanie vplyvu prostredia na zdravie zamestnancov. Neskôr pracoval ako riaditeľ zahraničnej firmy FOSTER Bohemia s.r.o. Po trojročnom úspešnom pôsobení v tejto firme si založil vlastnú firmu. Je autorom viacerých schválených technológií a certifikátov v oblasti ochrany zdravia. Od roku 2009 je poslancom VÚC-BSK a od roku 2012 poslancom NR SR.

 

Motto:

Žiť rovnocenne, čestne a byť si vedomý vlastnej hodnoty.