Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

POPLATKY ZA PRENÁJOM V OBECNEJ TELOCVIČNI

  1.  používanie telocvične vrátane použitia spŕch a sociálnych zariadení(pracovné dni, po – pi) ........... 23 €/ hodina 
  2. používanie telocvične vrátane použitia spŕch a sociálnych zariadení (víkendy, štátne sviatky)  ........... 28 €/ hodina 
  3. používanie telocvične vrátane použitia spŕch a sociálnych zariadení (pracovné dni, po – pi) ........... 34,50 €/hodina a ½
  4. používanie telocvične vrátane použitia spŕch a sociálnych zariadení (víkendy, štátne sviatky)  ......... 42 €/hodina a ½
  5. používanie telocvične- použitie spŕch a sociálnych zariadení používateľmi multifunkčného ihriska  ........... 15,- €/ skupina používateľov                                            
  6. používanie malej telocvične vrátane použitia spŕch a sociálnych zariadení  ..........  10 € /hodina

 

Zmena poplatkov v obecnej telocvični bola schválená na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, konaného dňa 02.08.2018 uznesením č. 9-V./OZ/2018.

Tieto poplatky platia od 01.09.2018.

 

Verzia na stiahnutie