Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

POPLATKY ZA PRENÁJOM V OBECNEJ TELOCVIČNI

 

a/používanie telocvične (pracovné dni, pondelok – piatok) ........... 20,- €/ hodina 

b/používanie telocvične (víkendy, štátne sviatky)               ........... 25,- €/ hodina 

c/používanie telocvične (pracovné dni, pondelok – piatok) ........... 30,- €/hodina a ½

d/používanie telocvične (víkendy, štátne sviatky)               ......... 37,50 €/hodina a ½

e/používanie posilňovne ...............................................................  1,- €/hodina.                                            

f) používanie telocvične- použitie spŕch a sociálnych zariadení používateľmi multifunkčného ihriska............................................................................................................................................         15,- €/ skupina používateľov

Zmena poplatkov v obecnej telocvični bola schválená na I. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, konaného dňa 15.12.2014 uznesením č. 10-I./OZ/2014 a Obecného zastupiteľstva konaného dňa 1.6. 2015 14-II./OZ/2015

Tieto poplatky platia od 2. 6. 2015.

 

Verzia na stiahnutie