Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Tlačivá na stiahnutie - Momentálne pracujeme na úprave tlačív

 

Poskytnutie informácií

   Žiadost_o_poskytnutie_informácie

 

 

Referát ekonomicko finančný

   Oznámenie_o_čase_predaja_a_čase_prevádzky_služieb
   Prehlásenie_pre_spoluvlastníkov_stavieb_pozemkov_bytov_a_nebytových_priestorov
   Žiadosť_o_povolenie_užívania_dočasného_trhového_miesta
  Žiadosť_o_registráciu_samostatne_hospodáriaceho_roľníka
   Žiadosť_o_vydanie_potvrdenia_o_vyradení_z_evidencie_SHR

 

 

Referát miestnych daní, poplatkov a fakturácie

   
   
   
   

 

 

Referát mzdový a personálny

   
   
   
   
   

 

 

Referát stavebného úradu

   

 

 

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

   

 

 

Referát - susedské spory

   

 

 

Referát - sprava majetku

   

 

 

 

Referát - kultúra