Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Dražobná vyhláška 16.08.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.07.2019
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 28.06.2019
VZN č. 1 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. vých.-vzd. zar. a v šk. účel. zariadeniach 28.06.2019
Pozvánka na IV. OZ v roku 2019 25.06.2019
Oznámenie "Robotická farma Šenkvice" 13.06.2019
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 12.06.2019
Záverečný účet obce za rok 2018 12.06.2019
Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šk. účelových zariadeniach 12.06.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2019 12.06.2019
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 24.05.2019
Pozvánka na III. zasadnutie OZ v roku 2019 22.05.2019
Oznámenie o zákaze výkonu činnosti-aplikácie postrekov proti mníške veľkohlavej 14.05.2019
Zrušenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 09.05.2019
Oznámenie - "Robotická farma Šenkvice" 06.05.2019
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice 10.04.2019
Pozvánka na II. zasadnutie OZ v roku 2019 09.04.2019
Oznámenie - Zmeny a doplnky č.1/2018 mesta Pezinok 03.04.2019
Podmienky spaľovania porastov bylín, kríkov a stromov 02.04.2019
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 02.04.2019
Verejná vyhláška - Dodatočné stavebné povolenie 01.04.2019
Voľby 2019 25.03.2019
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 20.03.2019
Oznámenie - výrub drevín 20.03.2019
Výzva - Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2019 18.03.2019
Upozornenie - Ochrana lesov pred požiarmi 18.03.2019
Oznámenie - výrub drevín 15.03.2019
Úroveň triedenia komunálnych odpadov 25.02.2019
Oznámenie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 2019 - 2028 20.02.2019
Výzva - Orezy drevín, výruby drevín 07.02.2019

Stránky