Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Oznámenie o zákaze výkonu činnosti-aplikácie postrekov proti mníške veľkohlavej 14.05.2019
Zrušenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 09.05.2019
Oznámenie - "Robotická farma Šenkvice" 06.05.2019
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice 10.04.2019
Pozvánka na II. zasadnutie OZ v roku 2019 09.04.2019
Oznámenie - Zmeny a doplnky č.1/2018 mesta Pezinok 03.04.2019
Podmienky spaľovania porastov bylín, kríkov a stromov 02.04.2019
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 02.04.2019
Verejná vyhláška - Dodatočné stavebné povolenie 01.04.2019
Voľby 2019 25.03.2019
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 20.03.2019
Oznámenie - výrub drevín 20.03.2019
Upozornenie - Ochrana lesov pred požiarmi 18.03.2019
Výzva - Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2019 18.03.2019
Oznámenie - výrub drevín 15.03.2019
Úroveň triedenia komunálnych odpadov 25.02.2019
Oznámenie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 2019 - 2028 20.02.2019
Výzva - Orezy drevín, výruby drevín 07.02.2019
Oznámenie o opakovanej dražbe 06.02.2019
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 31.01.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 30.01.2019
Pozvánka na čiastkové Valné zhromaždenie UPSŠ Šenkvice 29.01.2019
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania 11.01.2019
Pozvánka na I. zasadnutie OZ v roku 2019 11.01.2019
Verejná vyhláška - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Viničné 08.01.2019
Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných 07.01.2019
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 18.12.2018
VZN č. 2 2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stavebnými odpadmi na území Obce Šenkvice 14.12.2018
VZN č. 3 2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šk. účelových zariadeniach 14.12.2018
Rokovací poriadok OZ v Šenkviciach 14.12.2018

Stránky