Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu 30.04.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 25.04.2014
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice 16.04.2014
Pozvánka na III. riadne rokovanie OZ v roku 2014 16.04.2014
Revitalizácia námestia obce Šenkvice - II. etapa - VIZUALIZÁCIA 16.04.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 10.04.2014
ROEP - Rozhodnutie - Schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Veľké Šenkvice 10.04.2014
Oznámenie - Navrhovateľ BRILANT SK, spol. s r. o. - Splyňovacia elektráreň Pezinok 04.04.2014
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2014 03.04.2014
Výsledky 2. kola prezidentských volieb v obci Šenkvice 01.04.2014
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy 01.04.2014
Výsledky 1. kola prezidentských volieb v obci Šenkvice 20.03.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 18.03.2014
Urbanistická štúdia - Obytná zóna Stráň sv. Urbana II. 11.03.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie 07.03.2014
OZNAM - Obecný úrad Šenkvice - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 04.03.2014
Pozvánka na II. riadne rokovanie OZ v roku 2014 27.02.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 25.02.2014
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Šenkvice na I. polrok 2014 25.02.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 21.02.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania 21.02.2014
Oznámenie - Splyňovacia elektráreň Pezinok 19.02.2014
Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy 19.02.2014
Západoslovenská distribučná - OZNAM 17.02.2014
Slovenská pošta - OZNAM 17.02.2014
Pozvánka - UPS Šenkvice 13.02.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 12.02.2014
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014 03.02.2014
Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 03.02.2014
Pozvánka na I. riadne rokovanie OZ v roku 2014 10.01.2014

Stránky