Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Urbanistická štúdia - Obytná zóna Stráň sv. Urbana II. 11.03.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie 07.03.2014
OZNAM - Obecný úrad Šenkvice - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 04.03.2014
Pozvánka na II. riadne rokovanie OZ v roku 2014 27.02.2014
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Šenkvice na I. polrok 2014 25.02.2014
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 25.02.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania 21.02.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 21.02.2014
Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy 19.02.2014
Oznámenie - Splyňovacia elektráreň Pezinok 19.02.2014
Západoslovenská distribučná - OZNAM 17.02.2014
Slovenská pošta - OZNAM 17.02.2014
Pozvánka - UPS Šenkvice 13.02.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 12.02.2014
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014 03.02.2014
Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 03.02.2014
Pozvánka na I. riadne rokovanie OZ v roku 2014 10.01.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 10.12.2013
Voľba hlavného kontrolóra Obce Šenkvice 10.12.2013
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2013 10.12.2013
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 2/2013 10.12.2013
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 3/2013 10.12.2013
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2013 10.12.2013
Pozvánka na V. riadne rokovanie OZ v roku 2013 29.11.2013
Oznámenie prerokovávania zámeru budúceho predaja nehnuteľností Obce Šenkvice 25.11.2013
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa 22.11.2013
Roozpočet na roky 2014 - 2016 22.11.2013
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice 20.11.2013
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice 13.11.2013
Výsledky volieb do VÚC 2013 na poslancov za volebný obvod č. 13 11.11.2013

Stránky