Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

OZNAM - Zmena systému separovaného zberu 10.06.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - Západoslovenská distribučná, a. s. 05.06.2014
OZNAM - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 02.06.2014
Súťaž o LOGO Obecnej knižnice G. Kolinoviča 27.05.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - Západoslovenská distribučná, a. s. 26.05.2014
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2013 26.05.2014
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy - OZNÁMENIE 20.05.2014
ROEP - Rozhodnutie - Schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Veľké Šenkvice 14.05.2014
Oznámenie - Navrhovateľ ATOPS, s. r. o. - Obytná zóna Šenkvice - Stráň Sv. Urbana II. 14.05.2014
Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šenkvice 13.05.2014
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 12.05.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 05.05.2014
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu 30.04.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 25.04.2014
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice 16.04.2014
Pozvánka na III. riadne rokovanie OZ v roku 2014 16.04.2014
Revitalizácia námestia obce Šenkvice - II. etapa - VIZUALIZÁCIA 16.04.2014
ROEP - Rozhodnutie - Schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Veľké Šenkvice 10.04.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 10.04.2014
Oznámenie - Navrhovateľ BRILANT SK, spol. s r. o. - Splyňovacia elektráreň Pezinok 04.04.2014
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2014 03.04.2014
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy 01.04.2014
Výsledky 2. kola prezidentských volieb v obci Šenkvice 01.04.2014
Výsledky 1. kola prezidentských volieb v obci Šenkvice 20.03.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 18.03.2014
Urbanistická štúdia - Obytná zóna Stráň sv. Urbana II. 11.03.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie 07.03.2014
OZNAM - Obecný úrad Šenkvice - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 04.03.2014
Pozvánka na II. riadne rokovanie OZ v roku 2014 27.02.2014
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Šenkvice na I. polrok 2014 25.02.2014

Stránky