Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Šenkvice na I. polrok 2014 25.02.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania 21.02.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 21.02.2014
Oznámenie - Splyňovacia elektráreň Pezinok 19.02.2014
Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy 19.02.2014
Slovenská pošta - OZNAM 17.02.2014
Západoslovenská distribučná - OZNAM 17.02.2014
Pozvánka - UPS Šenkvice 13.02.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 12.02.2014
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014 03.02.2014
Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 03.02.2014
Pozvánka na I. riadne rokovanie OZ v roku 2014 10.01.2014
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 2/2013 10.12.2013
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 3/2013 10.12.2013
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2013 10.12.2013
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 10.12.2013
Voľba hlavného kontrolóra Obce Šenkvice 10.12.2013
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2013 10.12.2013
Pozvánka na V. riadne rokovanie OZ v roku 2013 29.11.2013
Oznámenie prerokovávania zámeru budúceho predaja nehnuteľností Obce Šenkvice 25.11.2013
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa 22.11.2013
Roozpočet na roky 2014 - 2016 22.11.2013
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice 20.11.2013
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice 13.11.2013
Výsledky volieb do VÚC 2013 na poslancov za volebný obvod č. 13 11.11.2013
Výberové konanie na nájom nebytových priestorov 07.11.2013
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 05.11.2013
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2013 29.10.2013
Zoznam kandidátov na predsedu BSK 24.10.2013
Zoznam kandidátov na poslancov BSK 24.10.2013

Stránky