Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 3/2013 10.12.2013
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2013 10.12.2013
Pozvánka na V. riadne rokovanie OZ v roku 2013 29.11.2013
Oznámenie prerokovávania zámeru budúceho predaja nehnuteľností Obce Šenkvice 25.11.2013
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa 22.11.2013
Roozpočet na roky 2014 - 2016 22.11.2013
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice 20.11.2013
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice 13.11.2013
Výsledky volieb do VÚC 2013 na poslancov za volebný obvod č. 13 11.11.2013
Výberové konanie na nájom nebytových priestorov 07.11.2013
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 05.11.2013
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2013 29.10.2013
Zoznam kandidátov na poslancov BSK 24.10.2013
Zoznam kandidátov na predsedu BSK 24.10.2013
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Šenkviciach 01.10.2013
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 01.10.2013
Pozvánka na IV. riadne rokovanie OZ v roku 2013 24.09.2013
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 16.09.2013
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 16.09.2013
Územný plán obce Šenkvice - Zmeny a doplnky č. 1/2013 02.09.2013
Urbanistická štúdia obytnej zóny Šenkvice - Za školou 21.08.2013
Oznámenie P+K 06.08.2013
Pozvánka na verejné prerokovanie P+K 06.08.2013
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šenkvice 05.08.2013
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šenkvice 29.07.2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti o verejnom obstarávaní 22.07.2013
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2013 19.07.2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti o verejnom obstarávaní 16.07.2013
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Náučný chodník Prírodným dedičstvom obce Šenkvice 24.06.2013
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 19.06.2013

Stránky