Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Zoznam kandidátov na predsedu BSK 24.10.2013
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 01.10.2013
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Šenkviciach 01.10.2013
Pozvánka na IV. riadne rokovanie OZ v roku 2013 24.09.2013
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 16.09.2013
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 16.09.2013
Územný plán obce Šenkvice - Zmeny a doplnky č. 1/2013 02.09.2013
Urbanistická štúdia obytnej zóny Šenkvice - Za školou 21.08.2013
Pozvánka na verejné prerokovanie P+K 06.08.2013
Oznámenie P+K 06.08.2013
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šenkvice 05.08.2013
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šenkvice 29.07.2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti o verejnom obstarávaní 22.07.2013
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2013 19.07.2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti o verejnom obstarávaní 16.07.2013
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Náučný chodník Prírodným dedičstvom obce Šenkvice 24.06.2013
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 19.06.2013
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2013 17.06.2013
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 10.06.2013
Záverečný účet Obce Šenkvice 2012 06.06.2013
Projekt: Náučný chodník Prírodným dedičstvom obce Šenkvice 06.06.2013
Ponuka prenájmu obecného nájomného trojizbového bytu 05.06.2013
Ponuka prenájmu obecného nájomného jednoizbového bytu 05.06.2013
Verejná vyhláška - Oznámenie - Náučný chodník Prírodným dedičstvom obce Šenkvice 29.05.2013
Oznámenie - Verejná vyhláška 22.05.2013
Urbanistická štúdia obytnej zóny Šenkvice - Za Školou 22.05.2013
Verejná vyhláška - Oznámenie 13.05.2013
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 1/2013 06.05.2013
Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2013 24.04.2013
Oznámenie - zámer na činnosť 22.04.2013

Stránky