Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Pozvánka na VI. OZ v roku 2018 25.09.2018
Výzva na doplňujúcu voľbu člena Rady školy pri Materskej škole v Šenkviciach 13.09.2018
Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: Stavebný dozor pre stavbu "Prestupný dopravný terminál" 10.09.2018
Verejná vyhláška - Dodatočné stavebné povolenie 05.09.2018
Protokol o výsledkoch prerokovania správy - lesný celok Martinský háj 20.08.2018
Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Centrum sociálnych služieb Šenkvice“ 15.08.2018
Oznámenie - upovedomenie o začatí konania "Vinárstvo FITZ&PETRÍK" 07.08.2018
Pozvánka na V. OZ v roku 2018 31.07.2018
Oznámenie - Záverečné stanovisko z posúdenia strat. dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 25.07.2018
Oznámenie - Výrub drevín 24.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 17.07.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 16.07.2018
Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán obce Viničné 10.07.2018
Pozvánka na IV. OZ v roku 2018 26.06.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hosp. v lesnom celku Martinský háj 20.06.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 20.06.2018
Vyhlásenie- čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 18.06.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2018 13.06.2018
Záverečný účet Obce Šenkvice za rok 2017 13.06.2018
Oznámenie - výrub drevín 08.06.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 01.06.2018
Oznámenie - "Regionálne integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020-ZMENA" 31.05.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.05.2018
Oznámenie - výrub drevín 07.05.2018
Pozvánka na III. OZ v roku 2018 27.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 26.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania 26.04.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 24.04.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 18.04.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 18.04.2018

Stránky