Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Dražobná vyhláška 26.10.2018
Oznámenie o dražbe 24.10.2018
Pozvánka na VII. OZ v roku 2018 23.10.2018
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - S. Pavlišinová 11.10.2018
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - P. Petrakovič, H. Petrakovičová 11.10.2018
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - R. Horais, K. Horaisová 11.10.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 10.10.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania 10.10.2018
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 09.10.2018
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 09.10.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o späťvzatí odvolania proti dodatočnému stavebnému povoleniu 08.10.2018
Oznámenie - výrub drevín 08.10.2018
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Vinárstvo FITZ & PETRÍK" 01.10.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o odvolaní voči staveb. povoleniu a začatie doplnkového konania 26.09.2018
Pozvánka na VI. OZ v roku 2018 25.09.2018
Výzva na doplňujúcu voľbu člena Rady školy pri Materskej škole v Šenkviciach 13.09.2018
Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: Stavebný dozor pre stavbu "Prestupný dopravný terminál" 10.09.2018
Verejná vyhláška - Dodatočné stavebné povolenie 05.09.2018
Protokol o výsledkoch prerokovania správy - lesný celok Martinský háj 20.08.2018
Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Centrum sociálnych služieb Šenkvice“ 15.08.2018
Oznámenie - upovedomenie o začatí konania "Vinárstvo FITZ&PETRÍK" 07.08.2018
Pozvánka na V. OZ v roku 2018 31.07.2018
Oznámenie - Záverečné stanovisko z posúdenia strat. dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 25.07.2018
Oznámenie - Výrub drevín 24.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 17.07.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 16.07.2018
Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán obce Viničné 10.07.2018
Pozvánka na IV. OZ v roku 2018 26.06.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hosp. v lesnom celku Martinský háj 20.06.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 20.06.2018

Stránky