Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Rozhodnutie - Vyhlásenie lesov osobitého určenia 05.04.2018
Pozvánka na II. OZ v roku 2018 26.03.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 23.03.2018
Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán obce Vinosady 21.03.2018
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie 15.03.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.03.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.03.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.03.2018
Zisťovacie konanie o posudz. vplyvov starteg. dokumentu na životné prostredie"Regionálna integr. územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA" 13.03.2018
"Program odpadového hosp. Bratislavského kraja na roky 2016-2020" info o verejnom prerokovaní 27.02.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 16.02.2018
Stanovisko zberovej spoločnosti 12.02.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie 01.02.2018
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 29.01.2018
Pozvánka na I. OZ v roku 2018 19.01.2018
Oznámenie - výrub drevín 11.01.2018
"Program odpadového hosp. Bratislavského kraja na roky 2016-2020" - Inform. o verejnom prerokovaní 11.01.2018
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 09.01.2018
„Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020“ na životné prostredie- zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 29.12.2017
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018 28.12.2017
Oznámenie - výrub drevín 22.12.2017
VZN č. 6/2017 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Šenkvice 15.12.2017
VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2017
Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2017 11.12.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 29.11.2017
Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 29.11.2017
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 28.11.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 27.11.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 24.11.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 22.11.2017

Stránky