Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Vyhlásenie- čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 18.06.2018
Záverečný účet Obce Šenkvice za rok 2017 13.06.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2018 13.06.2018
Oznámenie - výrub drevín 08.06.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 01.06.2018
Oznámenie - "Regionálne integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020-ZMENA" 31.05.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.05.2018
Oznámenie - výrub drevín 07.05.2018
Pozvánka na III. OZ v roku 2018 27.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 26.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania 26.04.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 24.04.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 18.04.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 18.04.2018
Rozhodnutie - Vyhlásenie lesov osobitého určenia 05.04.2018
Pozvánka na II. OZ v roku 2018 26.03.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 23.03.2018
Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán obce Vinosady 21.03.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.03.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.03.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.03.2018
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie 15.03.2018
Zisťovacie konanie o posudz. vplyvov starteg. dokumentu na životné prostredie"Regionálna integr. územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA" 13.03.2018
"Program odpadového hosp. Bratislavského kraja na roky 2016-2020" info o verejnom prerokovaní 27.02.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 16.02.2018
Stanovisko zberovej spoločnosti 12.02.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie 01.02.2018
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 29.01.2018
Pozvánka na I. OZ v roku 2018 19.01.2018
Oznámenie - výrub drevín 11.01.2018

Stránky