Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Oznámenie - výrub drevín 21.11.2017
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 14.11.2017
Oznámenie - výrub drevín 10.11.2017
Oznam - Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2017 09.11.2017
Volebné okrsky - rozdelenie ulíc 2017 02.11.2017
Pozvánka na V. riadne OZ v roku 2017 24.10.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 19.10.2017
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 16.10.2017
Oznámenie - výrub drevín 10.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 09.10.2017
Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby predsedu samospr. kraja 09.10.2017
Pripomienky k cestovným poriadkom 06.10.2017
Oznam - Rozhodnutie pre prevádzkovateľa Biopalm, a.s. 02.10.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 29.09.2017
Stavebné povolenie "Cyklocesta Modra-Šenkvice" 28.09.2017
Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2017 25.09.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 21.09.2017
Oznam - "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" - zrušenie 11.09.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 11.09.2017
Rozhodnutie ministra vnútra - zvýšený stupeň teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky 25.08.2017
Oznámenie - výrub drevín 22.08.2017
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2017 15.08.2017
Verejná vyhláška - Martinský háj 14.08.2017
Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - BSK 26.07.2017
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 26.07.2017
Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020 24.07.2017
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2017 18.07.2017
Voľby do orgánov samospr. krajov 2017 06.07.2017
Oznámenie - výrub drevín 30.06.2017
VZN č. 2/2017 ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č.2 2002 30.06.2017

Stránky