Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 27.01.2017
Verejná vyhláška - Dodatočné stavebné povolenie 23.01.2017
Oznámenie - výrub drevín 20.12.2016
VZN č. 10 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2016
Výberové konanie na Odborného zamestnanca Spoločného školského úradu 15.12.2016
Zadanie zákazky - "Prestupný dopravný terminál Šenkvice" 15.12.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania upustenie od ústneho konania 13.12.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 13.12.2016
Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2016 12.12.2016
Návrh rozpočtu 2017-2019 30.11.2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2017 30.11.2016
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 30.11.2016
Územný plán mesta Senec 08.11.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 08.11.2016
VÝBEROVÉ KONANIE 03.11.2016
VZN č. 9/2016 Požiarny poriadok Obce Šenkvice 02.11.2016
Oznámenie - výrub drevín 26.10.2016
Pozvánka na V. riadne OZ v roku 2016 24.10.2016
Oznámenie o začatí dodatočného stavebného a upustenie od ústneho konania 18.10.2016
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 13.10.2016
Návrh VZN Obce Šenkvice- Požiarny poriadok obce Šenkvice 12.10.2016
Oznam- infekčná anémia koní 12.10.2016
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 12.10.2016
Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2016 26.09.2016
Oznámenie - výrub drevín 21.09.2016
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 14.09.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.09.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku Obce Šenkvice 14.09.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.09.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.09.2016

Stránky