Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Oznámenie - výrub drevín 22.12.2017
VZN č. 6/2017 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Šenkvice 15.12.2017
VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2017
Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2017 11.12.2017
Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 29.11.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 29.11.2017
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 28.11.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 27.11.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 24.11.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 22.11.2017
Oznámenie - výrub drevín 21.11.2017
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 14.11.2017
Oznámenie - výrub drevín 10.11.2017
Oznam - Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2017 09.11.2017
Volebné okrsky - rozdelenie ulíc 2017 02.11.2017
Pozvánka na V. riadne OZ v roku 2017 24.10.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 19.10.2017
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 16.10.2017
Oznámenie - výrub drevín 10.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 09.10.2017
Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby predsedu samospr. kraja 09.10.2017
Pripomienky k cestovným poriadkom 06.10.2017
Oznam - Rozhodnutie pre prevádzkovateľa Biopalm, a.s. 02.10.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 29.09.2017
Stavebné povolenie "Cyklocesta Modra-Šenkvice" 28.09.2017
Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2017 25.09.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 21.09.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 11.09.2017
Oznam - "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" - zrušenie 11.09.2017
Rozhodnutie ministra vnútra - zvýšený stupeň teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky 25.08.2017

Stránky