Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Oznámenie - výrub drevín 22.08.2017
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2017 15.08.2017
Verejná vyhláška - Martinský háj 14.08.2017
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 26.07.2017
Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - BSK 26.07.2017
Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020 24.07.2017
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2017 18.07.2017
Voľby do orgánov samospr. krajov 2017 06.07.2017
Oznámenie - výrub drevín 30.06.2017
VZN č. 2/2017 ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č.2 2002 30.06.2017
VZN č.3/2017, ktorým sa ruší VZN Obec Šenkvice č.3 2002 30.06.2017
VZN č.4/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 30.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania 28.06.2017
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2017 27.06.2017
Oznámenie- Územný plán obce Vinosady 26.06.2017
Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu "Územného plánu obce Vinosady" 16.06.2017
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností- pozemkov 14.06.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, ktorým sa ruší VZN obce č. 3/2002 o pravidlách volebnej kampane pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, ktorým sa ruší VZN obce č. 2/2002 o obecnej výlepovej službe 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na verej. priestranstvách 14.06.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2017 14.06.2017
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2016 13.06.2017
Verejná vyhláška - Určenie lesných celkov na roky 2019-2028 07.06.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 05.06.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 30.05.2017
Oznam 26.05.2017
Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2017 25.05.2017
Oznámenie 28.04.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 25.04.2017

Stránky