Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Oznam 26.05.2017
Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2017 25.05.2017
Oznámenie 28.04.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 25.04.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 25.04.2017
VZN č. 01/2017 Obce Šenkvice o zriadení elokovaného pracoviska 03.04.2017
Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2017 30.03.2017
Oznámenie - výrub drevín 24.03.2017
Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska, Záhradná 1, Šenkvice ako súčasť Materskej školy Horná 11, Šenkvice 10.03.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 10.03.2017
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2017 22.02.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 17.02.2017
SPP - Verejná vyhláška - Oznámenie o vstupe na pozemok 13.02.2017
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠENKVICE 10.02.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 31.01.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 27.01.2017
Verejná vyhláška - Dodatočné stavebné povolenie 23.01.2017
Oznámenie - výrub drevín 20.12.2016
VZN č. 10 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2016
Výberové konanie na Odborného zamestnanca Spoločného školského úradu 15.12.2016
Zadanie zákazky - "Prestupný dopravný terminál Šenkvice" 15.12.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania upustenie od ústneho konania 13.12.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 13.12.2016
Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2016 12.12.2016
Návrh rozpočtu 2017-2019 30.11.2016
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 30.11.2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2017 30.11.2016
Územný plán mesta Senec 08.11.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 08.11.2016
VÝBEROVÉ KONANIE 03.11.2016

Stránky