Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania OZ Pezinská II. 11.11.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 23.10.2015
Dodatokč. 1 2015 k VZN Obce Šenkvice č. 1 2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 23.10.2015
Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2015 19.10.2015
Oznámenie- výrub dreviny 08.10.2015
Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Šenkvice č. 1/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 05.10.2015
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán mesta Senec 23.09.2015
OZ Malokarpatský región- informácie, anketa Stratégie rozvoja Malokarpatského regiónu, súťaž o logo a pozvánka na stretnutie s občanmi 16.09.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebného pozemku 08.09.2015
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2015 03.09.2015
Oznámenie- zámer navrhovanej činnosti 27.08.2015
Verejná vyhláška- rozhodnutie 24.08.2015
Oznámenie - výrub stromu 18.08.2015
Vyhlásenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 12.08.2015
Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán mesta Senec 07.08.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 13.07.2015
VZN č. 4 2015 o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 02.07.2015
VZN č. 5 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a na žiaka ZŠ a ŠZ na rok 2015 02.07.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 01.07.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 26.06.2015
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 25.06.2015
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2015 22.06.2015
Návrh VZN č... 2015 o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 14.06.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šenkvice na II. polrok 2015 14.06.2015
Oznámenie o zámere zámeny pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.06.2015
Návrh VZN č. .... 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a na žiaka ZŠ a ŠZ na rok 2015 14.06.2015
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2014 14.06.2015
Oznámenie o zámere prenájmu pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.06.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 03.06.2015
VZN č. 2.2015-o trhovom poriadku a podmienkach predaja 02.06.2015

Stránky