Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

VZN č. 5 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a na žiaka ZŠ a ŠZ na rok 2015 02.07.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 01.07.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 26.06.2015
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 25.06.2015
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2015 22.06.2015
Návrh VZN č... 2015 o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 14.06.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šenkvice na II. polrok 2015 14.06.2015
Oznámenie o zámere zámeny pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.06.2015
Návrh VZN č. .... 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a na žiaka ZŠ a ŠZ na rok 2015 14.06.2015
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2014 14.06.2015
Oznámenie o zámere prenájmu pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.06.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 03.06.2015
VZN č. 2.2015-o trhovom poriadku a podmienkach predaja 02.06.2015
VZN č3.2015o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 02.06.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 29.05.2015
Vyhlásenie výberového konania na "Odpredaj chaty a jej vnútorného vybavenia bez pozemku v k. ú. Modra, obce Modra okres Pezinok 28.05.2015
Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2015 26.05.2015
Návrh_VZN_o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,...-2015 11.05.2015
Návrh VZN o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 11.05.2015
Verejná vyhláška - o začatí vodoprávneho konania a upustení od miestneho zisťovania 11.05.2015
Návrh VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Šenkvice 23.04.2015
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2015 26.03.2015
Oznámenie - Prerušenie distribúcie elektriny 24.03.2015
Oznámenie - udelenie súhlasu na výrub stromov 20.03.2015
Oznámenie - udelenie súhlasu na výrub stromov 18.03.2015
VZN č. 1/2015 zásady rozpočtového hospodárenia obce Šenkvice 27.02.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 27.02.2015
Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2015 23.02.2015
Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy v Šenkviciach 16.02.2015
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 1/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 11.02.2015

Stránky