Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

VZN č. 9/2016 Požiarny poriadok Obce Šenkvice 02.11.2016
Oznámenie - výrub drevín 26.10.2016
Pozvánka na V. riadne OZ v roku 2016 24.10.2016
Oznámenie o začatí dodatočného stavebného a upustenie od ústneho konania 18.10.2016
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 13.10.2016
Návrh VZN Obce Šenkvice- Požiarny poriadok obce Šenkvice 12.10.2016
Oznam- infekčná anémia koní 12.10.2016
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 12.10.2016
Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2016 26.09.2016
Oznámenie - výrub drevín 21.09.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.09.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.09.2016
Oznámenie o zámere predaja majetku Obce Šenkvice 14.09.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.09.2016
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 14.09.2016
Oznámenie - výrub drevín 07.09.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie 05.09.2016
Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1-2016 04.08.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 28.07.2016
Verejná vyhláška- Rozhodnutie "Vodovod a dažďová kanalizácia - IBV Kozáre 1" 19.07.2016
VZN č. 8/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnýmu stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice 01.07.2016
Oznam- zisťovanie Štatistického úradu SR 29.06.2016
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2016 28.06.2016
Návrh zadania pre Územný plán Obce Vinosady 21.06.2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2016 15.06.2016
Návrh VZN Obce Šenkvice O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stavebnými odpadmi na územé Obce Šenkvice 15.06.2016
Oznámenie - výrub drevín 08.06.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 30.05.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 25.05.2016
"Územný plán obce Blatné - Zmeny a doplnky č. 1/2015" 24.05.2016

Stránky