Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Oznámenie - o začatí konania o zmene ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania 12.11.2014
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 28.10.2014
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.10.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania 24.10.2014
Pozvánka na IV. mimoriadne OZ v roku 2014 23.10.2014
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 21.10.2014
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 06.10.2014
Komunálne voľby 2014 - volebné okrsky, kandidátne listiny poslanci, starosta 01.10.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania 26.09.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 24.09.2014
Oprava prepadu cesty na Cerovskej ulici v Šenkviciach 23.09.2014
Termín podania kandidátnej listiny pre Komunálne voľby 2014 19.09.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania 19.09.2014
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2014 17.09.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a. s. Stráň sv. Urbana 03.09.2014
Pozvánka na V. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach 28.08.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a. s. 28.08.2014
Pozvánka na V. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach 28.08.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - počet obyvateľov v obci Šenkvice 21.08.2014
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola 13.08.2014
Ponuka prenájmu trojizbového bytu 08.08.2014
Ponuka prenájmu nebytových priestorov 07.08.2014
MUDr. Koleková - OZNAM 06.08.2014
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Západoslovenská distribučná, a. s. 28.07.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - Západoslovenská distribučná, a. s. 24.07.2014
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2014 21.07.2014
OZNAM - Zber elektronického odpadu 14.07.2014
Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 07.07.2014
OZNAM - Nové nádoby na separovaný zber 02.07.2014
OZNAM - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 23.06.2014

Stránky