Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Pozvánka na V. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach 28.08.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - počet obyvateľov v obci Šenkvice 21.08.2014
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola 13.08.2014
Ponuka prenájmu trojizbového bytu 08.08.2014
Ponuka prenájmu nebytových priestorov 07.08.2014
MUDr. Koleková - OZNAM 06.08.2014
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Západoslovenská distribučná, a. s. 28.07.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - Západoslovenská distribučná, a. s. 24.07.2014
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2014 21.07.2014
OZNAM - Zber elektronického odpadu 14.07.2014
Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 07.07.2014
OZNAM - Nové nádoby na separovaný zber 02.07.2014
OZNAM - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 23.06.2014
Pozvánka na IV. riadne rokovanie OZ v roku 2014 13.06.2014
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2014 11.06.2014
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností - pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa 10.06.2014
OZNAM - Zmena systému separovaného zberu 10.06.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - Západoslovenská distribučná, a. s. 05.06.2014
OZNAM - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 02.06.2014
Súťaž o LOGO Obecnej knižnice G. Kolinoviča 27.05.2014
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2013 26.05.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - Západoslovenská distribučná, a. s. 26.05.2014
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy - OZNÁMENIE 20.05.2014
Oznámenie - Navrhovateľ ATOPS, s. r. o. - Obytná zóna Šenkvice - Stráň Sv. Urbana II. 14.05.2014
ROEP - Rozhodnutie - Schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Veľké Šenkvice 14.05.2014
Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šenkvice 13.05.2014
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 12.05.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 05.05.2014
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu 30.04.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 25.04.2014

Stránky