Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebného pozemku 08.09.2015
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2015 03.09.2015
Oznámenie- zámer navrhovanej činnosti 27.08.2015
Verejná vyhláška- rozhodnutie 24.08.2015
Oznámenie - výrub stromu 18.08.2015
Vyhlásenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 12.08.2015
Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán mesta Senec 07.08.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 13.07.2015
VZN č. 4 2015 o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 02.07.2015
VZN č. 5 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a na žiaka ZŠ a ŠZ na rok 2015 02.07.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 01.07.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 26.06.2015
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 25.06.2015
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2015 22.06.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šenkvice na II. polrok 2015 14.06.2015
Návrh VZN č... 2015 o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 14.06.2015
Oznámenie o zámere zámeny pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.06.2015
Návrh VZN č. .... 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a na žiaka ZŠ a ŠZ na rok 2015 14.06.2015
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2014 14.06.2015
Oznámenie o zámere prenájmu pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.06.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 03.06.2015
VZN č3.2015o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 02.06.2015
VZN č. 2.2015-o trhovom poriadku a podmienkach predaja 02.06.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 29.05.2015
Vyhlásenie výberového konania na "Odpredaj chaty a jej vnútorného vybavenia bez pozemku v k. ú. Modra, obce Modra okres Pezinok 28.05.2015
Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2015 26.05.2015
Návrh_VZN_o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,...-2015 11.05.2015
Návrh VZN o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 11.05.2015
Verejná vyhláška - o začatí vodoprávneho konania a upustení od miestneho zisťovania 11.05.2015
Návrh VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Šenkvice 23.04.2015

Stránky