Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Centrum sociálnych služieb Šenkvice“

15.august.2018
Dovoľujeme si Vás informovať o posunutie lehoty na predkladanie ponúk,
ktorá je uvedená v bode 18. výzvy:
pôvodný termín:  24.8.2018 o 9:30 hod.
nový termín:         28.8.2018 o 9:30 hod.
 
 

Výzva_Projekt_dokumentacia_Šenkvice

Prilohy_1 až 3_obec Šenkvice_1_doc

Prilohy_1 až 3_obec_Šenkvice_1_pdf

Priloha_4_Zmluva_o_dielo_Šenkvice_1_doc

Priloha_4_Zmluva_o_dielo_Šenkvice_1_pdf

Príloha_5_Architektonický návrh

Otázky a odpovede