Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Veľkoobjemový zber odpadu

VEĽKOOBJEMOVÝ ZBER ODPADU

Vážení občania,

v našej obci sa uskutoční zber objemového odpadu donáškovým spôsobom do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú umiestené nasledovne:

Od štvrtka 10.05.2018 - 13.05.2018 budú kontajnery umiestnené nasledovne:

 • Na Družstevnej ulici pri bytových domoch
 • Na ulici Horná pri CBA
 • Na verejnom priestranstve na Jánskej ulici
 • Na ulici Kozare

 

Od pondelka 14.05.2018 - 17.05.2018 budú kontajnery umiestnené nasledovne:

 • Na ulici Cerovská oproti krčme U Matúša
 • Na verejnom priestranstve na Záhradnej ulici pri Materskej škole
 • Na ulici Cerovská - pri cintoríne
 • Na ulici Trlinská - pri cintoríne

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že do umiestnených zberných kontajnerov je prísny zákaz sypania:

1. odpadu určeného na separáciu - papier, plasty, sklo, kovy, textil

2. nebezpečného odpadu:

   • žiarivky a iné odpady obsahujúce ortuť
   • motorové oleje a tuky
   • farby, lepidlá, a živice, ako aj obaly z nich
   • pneumatiky a iné predmety z gumy
   • staré lieky
   • batérie, autoakumulátory
   • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
   • rozpúšťadlá
   • kyseliny
   • pesticídy

 

Ďakujeme, že šetríte životné prostredie v našej obci!

 

 

Velkoobjemovy zber odpadu