Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

VZN č. 1 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. vých.-vzd. zar. a v šk. účel. zariadeniach