Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

VZN č. 1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady