Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

VZN č. 3 2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šk. účelových zariadeniach