Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady