Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

VZN č. 6/2017 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Šenkvice